Projekti

mediji za građane – građani za medije

OFFLine

Projekat „OFFline“ zagovarata razvoj medijske i informacione pismenosti na lokalnom nivou. Direktnim uključivanjem i umrežavanjem omladinskih organizacija i kroz edukativne aktivnosti, projekat će doprineti jačanju kapaciteta ovih organizacija kako bi one u svom daljem radu mogle da nastave da zagovaraju i realizuju projekte o vrednosti medijske i informacione pismenosti. „OFFline“ okuplja umetnike i mlade aktiviste čije primarno polje delovanja nisu mediji i na taj način medijsku pismenost predstaviti kao interes svih građana. Takođe, rezultati nastali u toku projektnih aktivnosti i uličnih akcija predstavljaće svojevrsan umetnički izražaj koji koji se bavi ovom temom.

Donator: podgrant Novosadske novinarske škole u okviru regionalnog projekta koji finansira Evropska unija

regionalno umrežavanje

OF omladinski festival

1 – 30.08.2019

Festival je okupio mnogobrojne regionalne i evropske stvaraoce savremene muzičke scene. Umetnici iz Španije, Mađarske, Turske, Belgije, Poljske, BiH, Srbije, Francuske i Norveške, doneli su u Novi Sad muziku sveta i ostavili snažne utiske na publiku virtuoznom izvedbom. Omladinski aktivisti i umetnici imali su odličnu priliku da razmene ideje i iskustva i da zajedno pokrenu inicijativu za sledeće izdanje festivala 2020. godine.

Donator: Grad Novi Sad, Uprava za kulturu