O nama

Centar za međunarodnu saradnju, kulturu i obrazovanje Iza ugla – osnovan je 2017. godine u Novom Sadu sa ciljem da kroz međunarodnu saradnju unapredi kulturnu razmenu i edukaciju, savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije.

Osim saradnje na međunarodnom nivou Iza ugla nastoji da uveže najširi spektar organizacija na lokalnom nivou koje u svom radu akcenat stavljaju na kreativna i inovativna rešenja i pristupe temama kojima se bave.
Naša ideja je da na jedno pitanje postoji više pravih odgovora, a mi tragamo za onim najkreativnijim.
Udruženje Iza ugla je dobrovoljno, nevladino i neprofitno i ima 10 aktivnh članova. Do sada je uspešno realizovalo nekoliko velćih projekata uglavnom iz oblasti kulture i ostvarilo saradnju sa brojnim domaćim i međunarodnim organizacijama.